Ιουνίου 29, 2017        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΔραστηριότηταΟικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα - Μη επίγεια     
Ενεργά Έργα Ελαχιστοποίηση
optiTruck - optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck1/9/2016
Funded By: EU- DG MOVE Horizon 2020 - Green Vehicle Call
Στόχος του έργου είναι η συνεργατική λειτουργία ανε&...

 
Ολοκληρωμένα Έργα Ελαχιστοποίηση
ACTIS - Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων1/10/2013
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Δράση Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
Το ACTIS στοχεύει να εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά μια πρωτοποριακή και τεχνολογικά πρ&o...

CARE - Clean Aerospace Regions1/3/2013
Funded By: Aerospace Valley -Care project
Έργο CARE (Clean Aerospace Regions) (Καθαρές Αεροδιαστημικές Περιοχές). Θέμα μελέτης: Προτάσεις και πολιτικές για την ενίσχ&up...

COFRET - Άνθρακικό Αποτύπωμα των Εμπορευματικών Μεταφορών4/5/2011
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοwww.cofret-project.eu
Βασικός σκοπός του ερευνητικού έργου COFRET, προσαρμοσμένος έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τελευταί&ep...

COMPETE - Ανάπτυξη Πλατφόρμας Προσομοίωσης των Εμπορευματικών Μεταφορών μέσω Λιμενικών Εγκαταστάσεων για την Ανάλυσή τους με Στόχο την Αύξηση της Αποδοτικότητάς τους και την Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Επιπτώσεών τους 1/5/2012
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Οι εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν αδυναμίες σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και αποτ&epsilon...

e-Freight - Ευρωπαϊκές Δυνατότητες Ηλεκτρονικών Εμπορευματικών Μεταφορών για Συν-τροπικές Μεταφορές4/1/2010
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.efreightproject.eu/
Το ερευνητικό έργο e-Freight στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς τόσο μεμονωμέ&...

ENT III - ERANET Transport III1/10/2012
Funded By: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣhttp://transport-era.net/
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Το ERA-NET ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ είναι μια πλατφόρμα για την υποβοήθηση/συντονισμό των διαχ&epsil...

EU-PORTRAItS - European Port Workers Training Scheme
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Το ερευνητικό έργο EU-PORTRAItS στοχεύει να διευκολύνει την θέσπιση ενός «διευρυμένου και ανοικτού δια&l...

FUTRE - FUture Prospects On TRansport Evolution And Innovation Challenges For The Competitiveness Of Europe1/10/2012
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοwww.futre.eu
Το έργο FUTRE έχει ως στόχο να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις και τα κίνητρα που θα έχουν σημαντ&iot...

GREENBERTH - Ενίσχυση του Ρόλου που Διαδραματίζουν οι ΜμΕ στις Λιμενικές Κοινότητες αναφορικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Λειτουργιών Ελλιμενισμού και τη Χρήση Περιβαλλοντικά Φιλικών Τεχνολογιών2/1/2013
Funded By: Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώροςhttp://www.greenberth.eu/
Σκοπός του έργου GREENBERTH είναι να ενθαρρύνει την ένταξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στα σχέδια στρατη&gam...

NEAR2 - Network of European Rail Research Capacities 1/12/2012
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.near2-project.eu/
Το έργο NEAR2 στοχεύει στην δημιουργία ενός σιδηροδρομικού ερευνητικού δικτύου κατά μήκος της Ευρ&o...

SMILE - Έξυπνες Καινοτόμες Δράσεις Διαχείρισης Αστικής Εφοδιαστικής για Πράσινες και Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις στην Περιοχή της Μεσογείου1/1/2013
Funded By: Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώροςhttp://smile-urbanlogistics.eu/
Το ερευνητικό έργο SMILE, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος, αποσκοπεί στην ανάπτυξ&eta...

SOLUTIONS - Εντοπισμός Ευκαιριών Κοινής Χρήσης για Αστικές Μεταφορές με Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα 1/5/2013
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.urban-mobility-solutions.eu/
Το ερευνητικό έργο SOLUTIONS στοχεύει στην υποστήριξη της ανταλλαγής καινοτόμων και περιβαλλοντικά φι&lambd...

TEMR - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον1/1/2014
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εμπορευματι&kap...

TRI- VALUE - Aξιολόγηση της Έρευνας και της Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Τομέα Μεταφορών1/5/2013
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Το έργο TRI - VALUE  έχει ως στόχο την προ-μετά αξιολόγηση της έρευνας και της καινοτομίας του τομέα των Μετα...

ΑΓΟΝΕΣ - Ολοκληρωμένη Μελέτη για την Εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, με Έμφαση στα Δρομολόγια των Άγονων Γραμμών, στο Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 1/11/2011
Funded By: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Η συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει να εξακριβώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την Πολιτεία να...

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολίτικης 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση εμποδίων σε σημαντικά δίκτυα υποδομών»27/12/2012
Funded By: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Σκοπός της ανάθεσης της εμπειρογνωμοσύνης είναι η υποστήριξη της Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι&sigm...

ΚΡΗΠΙΣ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1/5/2013
Funded By: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή στην πράξη της προσέγγισης της «ολιστικής ενεργειακής α&lam...

Μελέτη Π.Σ.Χ.Ε.Μ. - Μελέτη Προσδιορισμού του Συνολικού Κόστους Αστικών και Υπεραστικών Εμπορευματικών Μεταφορών2/1/2013
Funded By: Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα καθώς κ&al...

 
Παραδοτέα Ελαχιστοποίηση
View by:
 
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων